आ.व. २०८०/०८१ को दशैँ गाउँ सभा अधिवेशनका केहि दृश्यहरु |

आर्थिक वर्ष: