कर्मचारी करार विज्ञापनको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धि सूचना |

आर्थिक वर्ष: