गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक योग्यताक्रम सुची प्रकाशन तथा परिक्षा सम्बन्धि सूचना |

आर्थिक वर्ष: