संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवज्यू आदरणीय डा. कृष्णहरि पुष्कर सरको प्रमुख आतिथ्यमा धनुषा जिल्लाका सम्पूर्ण १८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु संग अन्तरक्रियात्मक छलफल सम्पन्न भएका दृश्यहरु | ।