सुचना! सुचना!! सुचना!!! धनौजी गाउपालिकाको लागि MIS operator तथा Field सहायकको सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना |

धनौजी गाउपालिकाको लागि MIS operator तथा Field सहायकको सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना |

आर्थिक वर्ष: