सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

प्रदेश सरकार प्रदेश नं २ भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र धनुषा, जनकपुरधाम

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना |

श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ( प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ) अन्तर्गत प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना |

Pages